Nieuwsbrief sportzaal Sportlaan 
 
 
 
 
Nummer 4, 24 november 2021
 
 
Beste bewoner, 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De gemeente, architect en het ontwerpteam hebben met toekomstige gebruikers en een aantal bewoners (de ‘meedenkgroep’) de wensen in kaart gebracht. Ook zijn er onderzoeken, zoals een ecologisch- en mobiliteitsonderzoek, verricht. Dit heeft geleid tot het definitieve ontwerp voor de sportzaal en het voorlopig ontwerp voor de buitenruimte. In deze nieuwsbrief leest u er meer over, net als over de verdere planning van het project.
 
 
 
 
Presentatie ontwerpen sportzaal en buitenruimte 

De ontwerpen voor de sportzaal en de buitenruimte zijn donderdag 28 oktober 2021 gepresenteerd aan de meedenkgroep. De nieuwe sportzaal wordt een duurzaam gebouw, opgenomen in de groene omgeving en goed bereikbaar met de fiets. Bij de presentatie van de architect werd duidelijk dat de eerdere reacties van bewoners veelal zijn meegenomen in de ontwerpen. Dit werd goed ontvangen. Na de presentatie werd eerst doorgepraat bij panelen met de ontwerpen. In een daaropvolgende gespreksronde hebben de leden van de meedenkgroep hun opmerkingen gegeven en vragen gesteld. Gespreksonderwerpen waren onder meer fietsparkeren en fietsveiligheid, extra parkeerplaatsen, verkeersstromen en parkeerregime, de afsluiting van de Jeroen Boschstraat, duurzaamheid, exploitatie van de sportkantine, maatregelen voor de roekenkolonie en kleur van de verlichting op het fietspad (vanwege de dieren in het gebied). Afgesproken is dat de opmerkingen worden betrokken bij de verdere uitwerking en dat de presentatie met de ontwerpen beschikbaar komt op
de gemeentewebsite.
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor verkeer, sociale veiligheid én groen 

Voor parkeren is meer gelegenheid; in totaal zijn er in de toekomst 219 parkeerplaatsen (195 op het parkeerterrein, 24 aan de Sportlaan; de 23 parkeerplaatsen bij de Ridderhof zijn specifiek bedoeld voor bezoekers aan het restaurant). Verder wordt de verkeerssituatie op de Sportlaan verbeterd en behoort sluip- en parkeerverkeer in de Jeroen Boschstraat door een afsluiting tot de verleden tijd. Al met al wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger. Tot slot is er in de buitenruimte veel aandacht voor groen, biodiversiteit en sociale veiligheid. Bent u benieuwd naar de ontwerpen? Een aantal impressies van de ontwerpen vindt u terug op www.maassluis.nl/sportzaal.
 
 
 
 
 
Hoe nu verder? 

Het college van B en W heeft de ontwerpen besproken en legt ze voor aan de gemeenteraad. De raad wordt dan ook gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van de sportzaal en de herinrichting van de openbare ruimte. De eerste behandeling in de raadscommissie is 30 november 2021. Als ook de gemeenteraad een besluit heeft genomen, start de procedure voor het bestemmingsplan en worden de tekeningen voor de sportzaal en de inrichting van de buitenruimte verder uitgewerkt. In de loop van 2022 volgt de selectie van de aannemer. Afhankelijk van de voortgang in deze stappen, kan de bouw van de sportzaal naar verwachting eind 2022 van start.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

René Eldering
Projectleider gebiedsontwikkeling
E-mail 
r.eldering@maassluis.nl 

Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/sportzaal >
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl