Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 5, 8 september 2021
 
 
Beste lezer, 

De bouw van de geluidschermen langs de A20, vanaf het Kastanjedal tot en met de Doornenbuurt, heeft vertraging opgelopen. In deze vijfde nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 
 
 
 
Start bouw scherm Kastanjedal-Doornenbuurt vertraagd 

In 
de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het ontwerp van de geluidsschermen ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt en over de geplande start van de bouw van dit tweede deel van het geluidsscherm langs de A20.

 
De planning om deze zomer na de bouwvakantie met de bouw te starten blijkt niet haalbaar. De aannemer had meer tijd nodig dan gepland om het ontwerp, dat samen met de bewonerscommissies is gekozen, uit te werken. Zes maanden later dan gedacht, is op 1 juni 2021 de bouwvergunning aangevraagd.

Samen met de aannemer wordt nu een nieuwe planning gemaakt maar zeker is al dat de bouw niet meer dit jaar van start gaat. De vergunningsprocedure duurt minimaal 26 weken. Daarnaast wordt in de planning rekening gehouden met het broedseizoen. Een ecoloog adviseert ons daarbij. Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren wij u verder.

Binnenkort start, in voorbereiding op het bouwen van de geluidschermen Kastanjedal-Doornenbuurt, al wel het kappen van de bomen waarvoor een vergunning is verleend.
 
 
 
 
Vragen of ideeën? Neem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider infrastructuur, Martijn de Jong, via 06-52 50 60 42.
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl