Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 4, 19 april 2021
 
 
Beste lezer, 

De bouw van de geluidschermen langs de A20, vanaf Lely tot en met de Doornenbuurt vordert gestaag. In deze vierde nieuwsbrief leest u over het afronden van het eerste deel van het geluidsscherm (ter hoogte van Lely en de volkstuincomplex De Vluchtheuvel) en over de voorbereidende werkzaamheden voor het tweede deel; traject Kastanjedal-Doornenbuurt.
 
 
 
 
Eerste deel van het geluidsscherm is klaar 

De bouw van het eerste deel van het geluidsscherm (ter hoogte van Lely en volkstuincomplex De Vluchtheuvel) is klaar. Het projectteam bedankt iedereen die mee heeft gewerkt aan de realisatie van de bouw: bewonerscommissie Kastanjedal en Doornenbuurt, volkstuinvereniging De Vluchtheuvel, Lely, medewerkers van Stadsbedrijf, Evides, Kokosystems en Van Schie bv. De goede samenwerking tussen al deze partijen maakte het mogelijk dat de bouw vlot verliep. Het projectteam ontving van verschillende kanten complimenten over het resultaat. En nog belangrijker. Van enkele bewoners hoorden wij dat er nu al minder geluidsoverlast is van de snelweg.

De gemeente is er trots op dat een goede samenwerking tot dit resultaat heeft geleid. #SamenzijwijMaassluis!
 
 
 
 
 
 
Het geluidsscherm bij Lely en de volkstuinen (Foto: Lely, Edwin Hazelzet).
 
 
 
 
Voorbereidingen tweede deel geluidsscherm 

De voorbereiding van het tweede deel van het geluidsscherm (ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt) is volop in voorbereiding. Onderdeel van de voorbereiding is de aanvraag van een kapvergunning voor 20 bomen. Deze vergunning is inmiddels verleend.

Parkgevoel behouden 
De bewonerscommissie Doornenbuurt heeft in de voorbesprekingen aangegeven dat het belangrijk is om het parkgevoel te behouden en te voorkomen dat het groene beeld door de komst van het geluidsscherm verdwijnt. Rekening houdend met deze voorwaarden heeft de aannemer, samen met een ecoloog, onderzocht welke bomen behouden kunnen blijven. Daarnaast worden in het gebied nieuwe bomen aangeplant.

Waar de nieuwe bomen komen, wordt samen met de bewoners bepaald. Met de bewonerscommissie wordt nog afgesproken hoe de bewoners hun voorkeur kenbaar kunnen gaan maken.
 
 
 
 
 
 
Afronding van het scherm aan de Rozenlaan 

Aannemer Van Schie heeft twee ontwerpen gemaakt voor de afronding van het geluidscherm aan de Rozenlaan. Uitgangspunt daarbij is dat beide oplossingen hetzelfde geluidswerende effect hebben. De ontwerpen voor de einddeel van het scherm zijn voorgelegd aan bewonerscommissie Doornenbuurt. Samen hebben we gekozen voor een schuin aflopend einddeel. Deze oplossing past bij de vormgeving van de rest van het scherm.
 
 
 
 
Start bouw van tweede deel na de 'bouwvak' 

De start van de werkzaamheden voor het tweede deel van het geluidsscherm staat nog steeds gepland voor na de 'bouwvak' komende zomer. De werkzaamheden starten met het kappen van de bomen. De volgorde van de andere werkzaamheden wordt in een volgende nieuwsbrief uitgelegd. Naar verwachting is het geluidsscherm aan het einde van 2021 klaar.
 
 
 
 
Vragen of ideeën? Neem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider infrastructuur, Martijn de Jong, via 06-52 50 60 42.
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl