Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 3, 9 november 2020
 
 
Beste lezer, 

Wij sturen u ditmaal een korte nieuwsbrief tussendoor om u te laten zien dat het werk aan het geluidsscherm ter hoogte van Lely en de volkstuinen heel snel vordert. Ook kunnen wij u melden dat Rijkswaterstaat eind november start met het herplanten van bomen langs de snelweg.
 
 
 
 
Bouw eerste deel geluidscherm A20 vordert gestaag 

De bouw van het zogenoemde L-scherm, het eerste deel van het geluidscherm langs de A20, verloopt voorspoedig. De afgelopen weken zijn 50 funderingspalen met een lengte van 14 meter de bodem 'ingetrild' en nu worden de kokosschermen geplaatst. De goede samenwerking met Lely en de volkstuinvereniging De Vluchtheuvel heeft er voor gezorgd dat alles volgens plan verloopt. Tot tevredenheid van alle samenwerkingspartners. Naar verwachting is het L-vormige scherm (ongeveer 170 meter lang en 6,5 meter hoog) binnen 3 weken klaar.
Onderstaande foto's geven een mooi beeld van de werkzaamheden.


 
 
 
 
Rijkswaterstaat start
met herplant bomen 

Rijkswaterstaat heeft eerder de bomen en struiken langs de A20 gekapt. Dit moest vanwege het gevaar dat de oude bomen opleverden voor het wegverkeer. Het planten van nieuwe bomen en struiken tussen Lely en de brug over de Noordvliet moest wachten tot het plantseizoen.
 
 
Aannemer Vermeulen voert deze herplant, in opdracht van Rijkwaterstaat, eind november (week 49) uit. Er worden bloeiende en voedselstruiken voor bijen en vlinders geplant, bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn, sneeuwbal en vuilboom.
De bomen worden geplaatst in groepjes van verschillende soorten. Gekozen is voor inheemse soorten met een grote ecologische waarde: iepen die resistent zijn voor iepenziekte, lindebomen (veel nectar voor de bijen), eiken en abelen. De bomen worden aangeplant met een stamomtrek van 20/25 centimeter en groeien uit tot grote bomen (eerste categorie).
 
 
 
 
Vragen of ideeën? Neem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de projectleider, Michael Sloot, via 06-362 54 065.
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl