Nieuwsbrief sportzaal Sportlaan 
 
 
 
 
Nummer 3, 9 oktober 2020
 
 
Beste bewoner, 

In deze 3e nieuwsbrief leest u over de start van de ontwerpwerkzaamheden door Theo Kupers Architecten uit Rotterdam en welke andere zaken in gang worden gezet om de sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis te realiseren.
 
 
 
 
Theo Kupers Architecten gekozen om ontwerp te maken 

De gemeente Maassluis heeft 3 architectenbureaus gevraagd een ontwerpvisie voor de nieuwe sportzaal te maken en een visie hoe de directe omgeving (parkeerplaats en park) ingericht kan worden en hoe de bewoners daarin betrokken kunnen worden. De 3 architectenbureaus presenteerden deze visies op 30 en 31 juli 2020. Theo Kupers Architecten uit Rotterdam is vervolgens uitgekozen om het ontwerp voor de sportzaal en de directe omgeving te maken. In de media werd de naam van een andere architect genoemd die de aanbesteding zou hebben gewonnen maar dat is onjuist.

Theo Kupers Architecten werd gekozen vanwege de heldere visie die werd gegeven op de functionaliteit van de nieuwe sportzaal, het aansluiten op de wensen van de gebruikers en de manier waarop een ontwerp wordt gemaakt dat past in de omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld het parkeerterrein waar mogelijk vergroend. De entree is open en vooral praktisch, logisch en eenvoudig van opzet. Bovendien heeft Theo Kupers Architecten een heldere visie op communicatie en participatie met omwonenden en gebruikers.
 
 
 
 
 
 
 
Meedenkgroep eind oktober van start 

De gekozen ontwerpvisie van Theo Kupers Architecten is de start van het ontwerptraject. De architect gaat nu verder in overleg met de gemeente, de betrokken gebruikers Lentiz Reviuslyceum en basketbalvereniging Green Eagles en de omwonenden. Het ontwerp wordt hierdoor verder aangescherpt zodat dit - zoveel als mogelijk - aansluit op de wensen die er zijn. Hierbij geldt onder andere dat het financieel en technisch haalbaar moet zijn. Uiteindelijk beslissen het college van B en W en de gemeenteraad hierover.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de architect is dat omwonenden, sportclubs en organisaties betrokken worden bij het ontwerpproces, onder meer door de inzet van de meedenkgroep. Het is de bedoeling om gezamenlijk tot een definitieve uitwerking van de ontwerpen voor de buitenruimte en de sportzaal te komen. Dit definitieve ontwerp wordt daarna voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.
Op dinsdag 27 oktober 2020 is de eerste bijeenkomst met de meedenkgroep.
 
 
 
 
 
Overige adviseurs gaan ook van start 

Om een ontwerp te maken voor de sportzaal en de openbare ruimte is niet alleen een architect nodig; er zijn ook andere adviseurs nodig. Bijvoorbeeld een constructeur (om de dragende elementen van het gebouw te ontwerpen en door te rekenen), een installateur (om te adviseren over zonnepanelen, water, licht, warmte en koude), een akoestisch adviseur (om te zorgen dat het geluid tijdens de sportwedstrijden in de zaal niet te veel galmt en de sporters plezierig kunnen sporten) en een adviseur voor de sportvloer en de sportinstallaties. Ook deze adviseurs gaan in de komende weken van start. Daarmee is het ontwerpteam compleet en is er op alle vlakken professionele ondersteuning in het overleg met de gebruikers en de meedenkgroep.
 
 
 
 
Raadsinformatiebrief met update over het project 

De gemeenteraad wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang van het project sportzaal Sportlaan. Er wordt momenteel een raadsinformatiebrief gemaakt met de stand van zaken, de stappen die in de afgelopen maanden zijn gezet en de vervolgstappen in de komende tijd. Ook wordt daarin een uitgebreide en vernieuwde planning gepresenteerd die het project van ontwerp tot en met de realisatie in beeld brengt. De raadsinformatiebrief wordt naar verwachting eind oktober of begin november 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De brief is dan eveneens te vinden op de website via www.maassluis.nl/sportzaal. De gemeente besteedt op dat moment ook via haar andere informatiekanalen aandacht aan dit project.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Michael Sloot
Projectleider gebiedsontwikkeling
Telefoon 010-5931974
E-mail 
m.m.r.sloot@maassluis.nl 

Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/sportlaan >
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl