Nieuwsbrief sportzaal Sportlaan   
 
 
 
 
Nummer 2, 14 augustus 2020
 
 
Beste bewoner, 

Sinds de eerste nieuwsbrief, 3 maanden geleden, over de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis, is veel voorbereidend werk verricht. Door de coronacrisis hebben wij voor dit project nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen houden. De wens is om deze vanaf september 2020 te houden, uiteraard op een veilige manier.

In deze 2e nieuwsbrief leest u over de voorbereidende werkzaamheden die zijn gedaan en over wat er in de komende periode te gebeuren staat.
 
 
 
 
Onderzoeken voor het bestemmingsplan 

Mogelijk heeft u het gezien op de locatie. In de afgelopen maanden hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden. Het ging om een bodemonderzoek, een ecologische quickscan en een verkeers- en parkeertelling. Na de vakantieperiode volgt nog een archeologisch (boor)onderzoek.

Als alle onderzoeken zijn afgerond, kan het bestemmingsplan opgesteld worden.

 
 
 
 
Afbeelding uit de ecologische quickscan:
Deze impressie geeft een beeld van de bomengroep, struiken, ruigte vegetatie en conditie van de bomen in het projectgebied.
 
 
 
 
 
Opstellen bestemmingsplan 

Als alle resultaten van de onderzoeken bekend zijn en het ontwerptraject is gestart, kan het bestemmingsplan verder worden opgesteld.
Op het moment dat de procedure start om het bestemmingsplan vast te stellen, wordt u daarover geïnformeerd in een van de komende nieuwsbrieven.
 
 
 
 
 
Betrekken van bewoners bij ontwerpproces 

Eind augustus 2020 wordt bekendgemaakt welke architect aan de slag gaat met het project sportzaal Sportlaan. Drie architectenbureaus hebben op donderdag 30 en vrijdag 31 juli 2020 een presentatie gegeven. Een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de architect is dat omwonenden en organisaties betrokken worden bij het ontwerpproces, onder meer door de inzet van meedenkgroepen. Het is de bedoeling dat de 'omgeving', de architect en de gemeente komen tot een gezamenlijke definitieve uitwerking van de ontwerpen voor de buitenruimte en de sportzaal.

 
 
 
 
Meedenkgroepen in september van start 

Door de coronacrisis hebben er nog geen fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook is er nog geen digitale bijeenkomst geweest. De tijd is gebruikt om de start van de meedenkgroepen goed voor te bereiden. Op het moment dat de architect bekend is, de onderzoeken klaar zijn en er schetsvoorstellen voor de openbare ruimte zijn gemaakt, kunnen de meedenkgroepen aan de slag. Naar verwachting is dat in september. De mensen die zich hebben aangemeld voor meedenkgroepen zijn over deze planning geïnformeerd.
Thema’s die in de werkgroepen aan de orde kunnen komen en die door veel omwonenden zijn aangedragen, zijn:
  • Ontwerp van het gebouw 
  • Parkeren
  • Doorstroming verkeer
  • Invulling van het groen
  • (Sociale) veiligheid
De gemeente werkt samen met de architect en de meedenkgroepen aan het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. Doel van dit ontwerptraject is dat het ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte goed op elkaar aansluiten.
Afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen volgen daarna ook informatieavonden of inloopavonden voor belangstellenden. Als fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wordt een digitale bijeenkomst gehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een webinar (digitale presentatie), een videoboodschap of een uitgebreide nieuwsbrief. Ook op de gemeentewebsite (www.maassluis.nl/sportzaal
) zal dan uitvoerige tekst en uitleg worden gegeven.
In de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over de manier waarop wij u verder informeren over dit project.
 
 
 
 
Lentiz en Green Eagles denken mee over inrichting sportzaal 

De gemeente heeft de afgelopen maanden overlegt met het Lentiz Reviuslyceum en basketbalvereniging Green Eagles over het programma van eisen en de verdere inrichtingswensen voor de sportzaal.

 
 
 
 
Er is een werkbezoek gebracht aan sporthal Carla de Liefde in Oud-Beijerland. De ervaringen die zijn opgedaan met de bouw van deze sporthal en de informatie van het bezoek, zijn gebruikt om verder te werken aan het programma van eisen en wensen. Op dit moment worden de puntjes op de 'i' gezet en naar verwachting zijn in september de definitieve versies klaar.
 
 
 
 
Daarna kan de architect aan de slag met dit programma van eisen en de verdere inrichtingswensen van de eindgebruikers.
 
 
 
 
 
 
 
Hoe nu verder? 

De architect en de meedenkgroepen gaan vanaf september 2020 aan de slag om een (definitief) ontwerp te maken voor het gebouw en de openbare ruimte. Afbeeldingen van de ontwerpen die tijdens het ontwerpproces worden gemaakt, worden via de nieuwsbrieven en de website met u gedeeld.
Het streven is om eind 2020, maar uiterlijk begin 2021, de plannen voor de sportzaal en de buitenruimte aan de Sportlaan klaar te hebben.
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Michael Sloot
Projectleider gebiedsontwikkeling
Telefoon 010-5931974
E-mail 
m.m.r.sloot@maassluis.nl 

Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/sportlaan >
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl