Nieuwsbrief sportzaal Sportlaan    
 
 
 
 
Nummer 1, 24 april 2020
 
 
Beste bewoner, 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 14 april 2020 een besluit genomen over de definitieve bouwlocatie van de sportzaal aan de Sportlaan. De keuze is gevallen op variant 1. Daarmee wordt de sportzaal gebouwd in de groenstrook tussen het parkeerterrein en het waterpompstation van Evides. De keuze van het college komt overeen met de voorkeur van een grote meerderheid van de bewoners die aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst van 20 januari 2020.
 
 
 
 
Voorkeuren van omwonenden 

Van de aanwezigen die tijdens de informatiebijeenkomst een voorkeur hebben aangegeven, had 75% de voorkeur voor variant 1. Vervolgens zijn nog veel formulieren nagezonden aan de gemeente. Van deze inzenders had 58% een voorkeur voor variant 1. 10% zag liever dat variant 2 wordt uitgevoerd.
 
 
In de resterende 32% van de nagezonden reacties werd geen voorkeur aangegeven. Deze reacties werden vooral gebruikt om zorgen te uiten over de parkeerproblematiek, de vermindering van groen en de veiligheid.
 
 
 
 
De volgende fase 

Nu de definitieve locatie bekend is, gaan we een nieuwe fase in om de sportzaal te realiseren. In deze fase worden de volgende stappen genomen:
 • Onderzoeken 
  Voordat er een spade in de grond gestoken kan worden, moeten er een aantal onderzoeken plaatsvinden. De onderzoeken zijn nodig om het bestemmingsplan te herzien. De onderzoeken richten zich op de flora- en fauna, verkeer, de bodem en archeologie.
 • Schetsontwerp openbare ruimte
  Nu de locatie van de bouw van de sportzaal is bepaald, kunnen de eerste schetsontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt worden. Uitgangspunt voor de schetsen zijn onder meer de stedenbouwkundige uitgangspunten, het verkeer en de verkeersveiligheid. Vanzelfsprekend wordt ook de inrichting van het park en het groen in het schetsontwerp meegenomen.
 • Ontwerp gebouw
  Om het gebouw te ontwerpen gaan we op zoek naar een architect en andere adviseurs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan installateurs. De architect (en andere adviseurs) worden gekozen na een aanbestedingsprocedure. Dit duurt ongeveer twee maanden. Daarna gaat de architect aan de slag met het eerste ontwerp. Dit ontwerp wordt gecombineerd met het ontwerp voor de openbare ruimte. Een goede samenhang en interactie tussen gebouw en omgeving is belangrijk voor dit project.
In een volgende nieuwsbrief geven we een update van de planning, de doorlooptijden en de stand van zaken van bovenstaande zaken.
 
 
 
 
 
Hoe nu verder? 

Een groot aantal bewoners heeft zich aangemeld voor de meedenkgroep. Deze groep nodigen we uit zodra de eerste schetsen klaar zijn. Dit kan dus nog wel enige tijd duren. De schetsontwerpen zijn een goede basis om verder met elkaar in gesprek te gaan.
Thema’s die in de werkgroepen aan de orde kunnen komen en die door veel omwonenden zijn aangedragen, zijn:

 • parkeren
 • doorstroming verkeer
 • invulling van het groen
 • (sociale) veiligheid
Vanwege de maatregelen om verspreiding van de coronavirus tegen te gaan, kunnen wij nu geen fysieke bijeenkomsten houden. Daarom denken wij na over hoe wij toch met elkaar in gesprek kunnen gaan. Heeft u daar zelf ideeën over, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar: participatie@maassluis.nl.
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Michael Sloot
Projectleider gebiedsontwikkeling
Telefoon 010-5931974
E-mail 
m.m.r.sloot@maassluis.nl 

Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/sportlaan >
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl