Nummer 5, 3 april 2020
 
 
 
 
Vijfde nieuwsbrief over de Herontwikkeling Spechtstraat 

Dit is de 5e nieuwsbrief over de planontwikkeling van het gebied Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan (kortweg: Spechtstraat). Door middel van een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project.


Op onze website www.maassluis.nl/spechtstraat vindt u alle informatie, zoals de planontwikkeling en verslagen vanuit het participatietraject.

Heeft u vragen of suggesties? Mail ons dan op participatie@maassluis.nl.
 
 
 
 
Alleen digitaal overleg 

In de hele wereld hebben we te maken met het coronavirus. Ook in Nederland heeft dit virus veel gevolgen; op school en het werk, in het sociale leven, voor werkgevers en werknemers. De Rijksoverheid heeft landelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Natuurlijk heeft de gemeente Maassluis deze maatregelen overgenomen. Ambtenaren werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis. Voor het project Spechtstraat betekent dit dat wij alleen digitaal overleggen. Er worden voorlopig geen bijeenkomsten gehouden waarbij bewoners fysiek aanwezig kunnen zijn. De eerder aangekondigde openbare inloopbijeenkomst is daarom uitgesteld.  
Met de meedenkgroep wordt wel halverwege mei een digitaal overleg gehouden.

Zodra de situatie wijzigt, informeren wij u hoe het participatietraject van het project Spechtstraat wordt voortgezet.
 
 
 
 
Gemeenteraad stemt in met definitiefase 

De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met de huidige plannen voor het project Herstructurering Spechtstraat. Op 21 januari 2020 is in de raadscommissie de definitiefase van het project vastgesteld. De raad heeft daarmee de inbreng vanuit de bewoners officieel overgenomen. 
 
 
Dit betekent onder meer dat niet hoger wordt gebouwd dan drie woonlagen.
De vastgestelde definitiefase is het uitgangspunt voor de ontwerpfase.
 
 
 
 
Hoe nu verder met project Herontwikkeling Spechtstraat? 

Nu de raad akkoord is met de plannen zoals deze in de definitiefase zijn opgesteld, is de architect gestart met het maken van een ontwerp voor het gebied. Architect Marc Bukman van Steenhuis Bukman Architecten werkt verschillende ontwerpen uit, onder meer in 3D impressies. Hij heeft in de definitiefase al samengewerkt met de meedenkgroep. Naar verwachting zijn rond de zomer van 2020 alle ontwerpen klaar.


Ook nu zal de architect de meedenkgroep betrekken bij het maken van de ontwerpen. In mei staat een digitaal overleg gepland met de leden van de meedenkgroep.

Als in juni 2020 de eerste ontwerpen klaar zijn, worden deze gepresenteerd aan geïnteresseerde bewoners. Als de coronamaatregelen dat op dat moment weer toelaten, kan dan alsnog een openbare inloopbijeenkomst gehouden worden om over de gemaakte ontwerpen van gedachten te wisselen.

Na de zomer is het dan weer aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de ontwerpplannen voor de Spechtstraat.
 
 
 
 
Onderzoek naar huisvesting Kunst
en Cultuur Academie en woongroep 

De gemeenteraad heeft besloten dat het huidige gebouw van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) wordt gesloopt. Voordat de sloop van start kan, moet eerst vervangende huisvesting voor de KCA gevonden worden.
 
 
Onderzoeksbureau Synarchis onderzoekt, in samenwerking met de KCA, de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting, hetzij in de nieuwbouw, hetzij op een andere locatie. De meedenkgroep wordt van dit onderzoek op de hoogte gehouden.
 
 
De gemeente onderzoekt verder of er mogelijkheden zijn een woongroep binnen het projectgebied te huisvesten. Hierover vindt overleg plaats met het bestuur van de woongroep. Ook van dit onderzoek wordt de meedenkgroep op de hoogte gehouden.

De uitkomsten van beide onderzoeken worden in een nieuwsbrief gedeeld met geïnteresseerde bewoners.
 
 
 
 
Altijd op de hoogte 

Deze nieuwsbrief verschijnt om u op de hoogte te houden van het project 'Herontwikkeling Spechtstraat'.
U vindt deze en de eerder verschenen nieuwsbrieven ook op
onze website.
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl.
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl